Kadra - ZSP11

zdjęcie ZSP11 oraz PM3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Szkoła Podstwowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
Przejdź do treści

Kadra

Organizacja

DYREKTOR ZESPOŁU- mgr Beata Oparczyk
wicedyrektor zespołu - mgr inż. Joanna Król
wicedyrektor zespołu - mgr Gabriela Sobczyk


Nauczyciele edukacji przedszkolnej:

mgr Teresa Chadynka
mgr Izabela Grabarczyk
mgr Amanda Kociela
mgr Barbara Krawczyńska - Ponichtera
 Dominika Przyborowska-Paszko
mgr Kazimiera Szankowska
mgr Aleksandra Warzecha
mgr Justyna Wielgoś
mgr Agnieszka Zdunek

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Joanna Bilińska
mgr Karolina Jurczuk
mgr Grażyna Koniarska
mgr Katarzyna Kościelniak
mgr Jolanta Willner
mgr Ewa Żakowska

Nauczyciele języka polskiego:

mgr Irmgarda Baluch
mgr Sandra Caban
mgr Marzena Michaliszyn
mgr Monika Najda

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Błażej Kozok
mgr Natalia Wesoły

Nauczyciele języka niemieckiego:

mgr Paweł Bugajski
mgr Paweł Przywara

Nauczyciele matematyki:

mgr Jolanta Cyboń - Turowska
mgr Aneta Kleczka
mgr inż. Joanna Król
mgr Anna Szyguła

Nauczyciele przyrody:

mgr Monika Stęplewska
mgr Joanna Wrześniewska

Nauczyciele biologii:

mgr Joanna Wrześniewska

Nauczyciele historii:

mgr Agnieszka Kucharska

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:

mgr Damian Sifczyk

Nauczyciele fizyki:

mgr inż. Bożena Błażejczyk
mgr Agnieszka Kubik - Świerczyńska

Nauczyciele chemii:

mgr Bożena Sozańska

Nauczyciele geografii:

mgr Monika Stęplewska

Nauczyciele zajęć technicznych:

mgr Katarzyna Kościelniak

Nauczyciele muzyki:

mgr Beata Piotrowska

Nauczyciele plastyki:

mgr
Beata Piotrowska
mgr Joanna Wrześniewska

Nauczyciele zajęć komputerowych:

mgr Jolanta Cyboń - Turowska

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Jacek Adamczak
mgr Anita Jeniec
mgr Beata Polewka

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:

mgr Joanna Schőn

Nauczyciele doradztwa zawodowego:

mgr Joanna Trachim - Paruzel

Nauczyciele religii:

mgr Joanna Noras
mgr Mariola Polok

Nauczyciele świetlicy:

mgr Bożena Bednarska - Zielińska
Magdalena Łabnowska
mgr Ewa Zembik

Nauczyciele biblioteki:

mgr Beata Oparczyk
mgr Justyna Libor

Pedagog szkolny:

mgr Magdalena Rudnicka

Psycholog szkolny:

mgr Magdalena Pyrda

Logopeda szkolny:

mgr Sandra Caban
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

Wróć do spisu treści