Dni wolne - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Przejdź do treści
Organizacja
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603),
 
w SP 7 ustalone są w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
        Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców SP 7:
 
następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019:
 
 2 listopada  – (dzień po dniu Wszystkich Świętych)

15, 16, 17 kwietnia - (egzaminy ósmoklasisty)

29, 30 kwietnia – (dzień przed świętem 1 Maja)

2 maja – (dzień między dniami ustawowo wolnymi – 1 i 3 maja)

4 maja – (dzień po święcie 3 Maja)

31 maja - (120 - lecie SP7)
 
W w/w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów SP 7
 
w godzinach 630 - 1630
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu
Wróć do spisu treści